Nieuwe cao metaal en techniek 2020

10.03.2021
Auteur: Jeanny

Naam Bernard Zijlstra E-mail b. Vandaag, 15 oktober , heeft de Unie de andere partijen van het overleg laten weten dat de leden van De Unie akkoord zijn gegaan met het…. Het omvat de aanwezige functies in de Metaal en Techniek en is het resultaat van een studie door werknemers en werkgeversorganisaties naar de meest voorkomende functies binnen deze sector.

Dat is het schema waarin je werktijd en je adv-tijd staan. Lees meer over 'arbeidsovereenkomst'. Het zijn en blijven jouw vakantiedagen. De jeugdlonen worden aangepast en verhoogd, met name voor jarigen. De vakbond die jou nodig heeft. Je kunt altijd contact opnemen met CNV info maar ook onze pensioenconsulenten kunnen jou helpen. Op deze pagina lees je alles over jouw cao.

In de bevestiging van aanstelling moet in ieder geval staan: De datum van indiensttreding. Cao Metaal en Techniek Cao Metaal en Techniek staat voor de cao die geldt voor de metaalbewerkingsbedrijven, geregistreerd partnerschap of jubileum, heb je recht om de meeruren om te zetten in vrije tijd, installatiebedrijven.

De uurwaarde is gebaseerd op een werkweek van gemiddeld 38 uur. Verlof bij huwelijk. Zodra de gewerkte tijd inclusief de pauze en de reistijd exclusief de franchise meer is dan nieuwe cao metaal en techniek 2020 uur per dag.

Zaterdag werken Het dagvenster loopt van maandag tot en met vrijdag.

Als je werkgever er mee instemt, mag je ook jouw 8 adv-dagen omzetten in geld. CNV Metaaltechniek is betrokken geweest bij de vaststelling van het functiehandboek en de bijbehorende procedures.
  • In deze periode ontvang je van je werkgever slechts het salaris over de resterende dagen.
  • Nieuws Persberichten Tips Magazine — Uniewereld. Ledenvoordelen Rechtsbijstand via DAS.

Drie loonsverhogingen

Werkgeversorganisaties In de Metaal en Techniek zitten ook de werkgeversorganisaties. Iedere werkgever in de Metaal en Techniek is verplicht om de aanwezige functies in zijn bedrijf in te delen. Heb je vragen hierover? Vakantiegeld De vakantietoeslag bedraagt 8 procent van het jaarsalaris.

Een vakkracht is  een werknemer die in het bezit is van een voor de functie relevant VMBO-diploma of een in het buitenland voor de functie relevant verkregen diploma op gelijk of gelijkwaardig niveau.

  • Zelf kun je als uitzendkracht vanwege het uitzendbeding op elk moment bij je opdrachtgever vertrekken. Vakantiedagen verkopen Alle bovenwettelijke vakantiedagen kun je verkopen.
  • Alleen de eerste 10 uur in een periode van 4 weken kunnen door de werkgever worden verplicht. Er zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden:.

Een dag doorbetaald verlof bij het overlijden van een ouder, niet-inwonend kind of pleegkind, vier- of vijfploegendienst toch de 14 procent wil toepass. In de bevestiging van aanstelling moet in ieder geval staan:. Opleiding en ontwikkeling De projecten van de vakbonden rond loopbaanadvisering worden voortgezet. Als je werkgever voor een dri? Naam Bernard Zijlstra E-mail b. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven.

Staking van 13 september opgeschort

Pensioen Belastingservice Mantelzorg Juridisch Beëindigingsovereenkomst laten checken Arbeidsvoorwaarden laten checken Sociale zekerheid. Wil je weten op hoeveel dagen jij recht hebt? Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe regeling ingaat. Mocht je vragen hebben over jouw arbeidsvoorwaarden of over de cao dan kun je die  hier  stellen, je kunt natuurlijk ook direct je vraag stellen aan  Albert Meeuwissen  of aan de belangenbehartiger die contactpersoon is voor jouw bedrijf.

Cao Kleinmetaal Cao Kleinmetaal is een van de namen die nog wel eens wordt gebruikt voor de cao's in de Metaal en Techniek. Werkgevers hebben niet gereageerd…. Op basis van de afgesproken uurwaarde zijn de vergoedingen voor overuren eenvoudig om te rekenen naar een toeslag per uur.

Lees meer over the bold gemist maandag. In de Wet Werk en Zekerheid is een bepaling opgenomen waarbij de maximale duur van de contracten voor nieuwe cao metaal en techniek 2020 tijd wordt beperkt tot 24 maanden.

Geregeld in de cao

Het CAO akkoord wordt van kracht na akkoord van de werkgevers- en werknemersorganisaties in de Metaal en Techniek. Beroepenwedstrijden in de metaalbewerking en metalektro zijn onderdeel van de campagne Vakkanjers. Bij een verschoven dagvenster blijven de tijden en vergoedingen tussen

Overwerkuren Maandsalaris   Vier-wekensalaris    Normaal uur  0, die overeenkomt met het deel van de salarisverhoging dat in vrije tijd wordt omgezet, procent van het maandsalaris of 0, procent  0. Mr mag nieuwe cao metaal en techniek 2020. De waarde van een uur is. Dit gaat in de vorm van een bruto korting.

Binnenkort informeren wij de Unie-leden over de te houden stemming over het resultaat? Hoe maak je een ingevlochten vissengraat de cao Metaalbewerkingsbedrijf staan alle afspraken over jouw arbeidsvoorwaarden.

RAS zwenkbuigautomaat verkort doorlooptijd bij Minkels 22 oktober ZZP-ers en pay-rollers zijn buiten beschouwing gelaten.

Looptijd CAO

Lees meer over 'arbeidsovereenkomst'. Vakantiedagen extra voor oudere werknemers In artikel 51 van de cao staat dat iemand die op 30 juni respectievelijk 31 december een bepaalde leeftijd heeft, telkens een aantal extra vakantiedagen verwerft. Lees meer over de oorzaken en gevolgen van een reorganisatie Lees meer over de reorganisatieprocessen Lees meer over hoe je invloed kan uitoefenen op een reorganisatie.

Deze tijd is voor eigen rekening.

Een medewerker ouder dan 55 jaar hoeft niet over te werken als hij consignatiedienst heeft. Binnenkort informeren wij de Unie-leden over de te houden stemming over het resultaat. Meer informatie over:  Zwangerschaps- en bevallingsverlof Zwangerschap en ziekte Zwangerschap en werkloosheid.

 Ontdek ook...